Cơ quan thuế tăng cường quản lý thuế trên Lazada, Google, Apple, YouTube, Facebook, Netflix…

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Các hoạt động kinh doanh thương mại điện tử (TMĐT) hiện vào “tầm ngắm” của cơ quan thuế và các biện pháp đã được triển khai thực hiện.

Sàn TMĐT, công ty giao nhận… báo cáo định kỳ

Cục Thuế TP.HCM vừa triển khai hàng loạt biện pháp quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh TMĐT liên quan đến các sàn thương mại, đơn vị thanh toán, nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài tại Việt Nam (MCN), các dịch vụ xuyên biên giới… Cụ thể, cơ quan thuế thực hiện kiểm tra, đối chiếu thu thập dữ liệu doanh thu của cơ sở kinh doanh bán hàng qua sàn TMĐT Lazada. Căn cứ dữ liệu doanh thu của các cơ sở kinh doanh có bán hàng qua sàn TMĐT do sàn cung cấp chuyển các phòng, chi cục thuế để đối chiếu doanh thu đã được lập hóa đơn kê khai nộp thuế hay chưa. Nếu chưa thì thực hiện xử lý truy thu và xử phạt theo quy định. Định kỳ 6 tháng một lần, Lazada cung cấp dữ liệu doanh thu của các cơ sở kinh doanh có bán hàng qua sàn về Cục Thuế TP.HCM.

Cơ quan thuế tăng cường quản lý thuế trên Lazada, Google, Apple, YouTube, Facebook, Netflix… - ảnh 1

Cơ quan thuế thực hiện các biện pháp chống thất thu thuế trong thương mại điện tử

ngọc thắng

Cơ quan thuế đối chiếu thu nhập dữ liệu số tiền chuyển từ người mua đến các cơ sở kinh doanh hàng hóa, cung cấp dịch vụ qua các đơn vị trung gian thanh toán (theo từng cơ sở kinh doanh nhận tiền) như MoMo, Payoo, Senpay. Căn cứ dữ liệu thu thập được từ các đơn vị trung gian thanh toán chuyển các đơn vị thuế để đối chiếu doanh thu kê khai nộp thuế. Nếu chưa được kê khai nộp thuế thì thực hiện truy thu và xử phạt theo quy định.

Thông qua các nhà cung cấp nước ngoài tại Việt Nam (MCN) như Công ty CP truyền thông và giải trí Điền Quân, Công ty CP Metub Việt Nam, Công ty CP Phong Phú Sắc Việt, cơ quan thuế khai thác thêm các tổ chức, cá nhân trong nước cung cấp dịch vụ trực tuyến cho các tổ chức nước ngoài chưa thực hiện kê khai nộp thuế. Từ đó chuyển cho đơn vị đối chiếu kiểm tra, truy thu đối với người chưa kê khai nộp thuế.

Các tổ chức, cá nhân trong nước có hoạt động kinh doanh TMĐT bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên các sàn giao dịch TMĐT, trên các trang mạng xã hội (Facebook, Zalo…) thuê các doanh nghiệp giao nhận, cung cấp dịch vụ giao nhận hàng hóa đến tay người mua có ủy quyền thu hộ tiền bán hàng. Cục Thuế TP.HCM sẽ thực hiện thanh tra các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giao nhận hàng hóa cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh TMĐT, nhất là trường hợp các đơn vị giao nhận được ủy quyền thu tiền khi giao hàng (hình thức COD), qua đó xác định được các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh TMĐT, doanh thu kinh doanh TMĐT của đối tượng này.

Khai thác thông tin từ hải quan, ngân hàng, công ty chuyển nhanh

Đối với các tổ chức, cá nhân bán hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam thông qua dịch vụ chuyển phát (cung cấp hàng hóa xuyên biên giới), căn cứ dữ liệu hàng hóa nhập khẩu chuyển phát nhanh vào Việt Nam do cơ quan hải quan cung cấp định kỳ hằng quý, cơ quan thuế sẽ chuyển cho các đơn vị quản lý thuế tổ chức, cá nhân có nhập khẩu để rà soát, đối chiếu xử lý truy thu thuế. Cục Thuế TP.HCM sẽ thanh, kiểm tra điển hình một số doanh nghiệp kinh doanh cung cấp hàng hóa xuyên biên giới có kết hợp đối chiếu với dữ liệu do cơ quan hải quan cung cấp, qua đó rút kinh nghiệm đề xuất các biện pháp quản lý thu thuế.

Các tổ chức, cá nhân cư trú trong nước cung cấp dịch vụ xuyên biên giới trên các nền tảng số (sản xuất nội dung số, ứng dụng số) có phát sinh thu nhập từ Google, Apple, YouTube, Facebook, Netflix …, Cục Thuế tiếp tục có văn gửi phối hợp các ngân hàng thương mại trên địa bàn đề nghị cung cấp dữ liệu đối với các khoản thu nhập phát sinh từ nước ngoài của các tổ chức, cá nhân…

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Cục Thuế đã thu thập dữ liệu của các tổ chức, cá nhân kinh doanh TMĐT thuê giao hàng có thu hộ tiền hàng trong năm 2017 và 2018 là 14.686 tổ chức, cá nhân với tổng số tiền thu hộ là 15.090 tỉ đồng. 4 ngân hàng thương mại trong năm 2020 và 3 tháng đầu năm 2021 đã cung cấp cho cơ quan thuế 4.784 tổ chức, cá nhân có thu nhập phát sinh từ Google, Facebook, YouTube, Netflix, Apple với tổng số tiền từ nước ngoài là 48 triệu USD và 20 tỉ đồng. Cục Thuế đã làm việc với các MCN làm nhiệm vụ quản lý các kênh YouTube tự sản xuất nội dung số và có chi hộ tiền của Google cho các cá nhân là các YouTuber tại Việt Nam. Kết quả số lượng cá nhân MCN đã khấu trừ 3.101 người với tổng doanh thu 379 tỉ đồng, số tiền thuế đã khấu trừ là 20 tỉ đồng.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU