cổ phiếu quỹ

Doanh nghiệp sẽ khó giao dịch cổ phiếu quỹ hơn trước từ năm 2021 /// Ảnh: Ngọc Thắng

‘Siết’ giao dịch cổ phiếu quỹ

0
Từ năm nay, các doanh nghiệp khi mua cổ phiếu quỹ phải xin ý kiến cổ đông và hạch toán giảm vốn điều lệ tương ứng.