co ho chieu

Hành khách tại ga Sài Gòn trước giãn cách  /// Ảnh: Khả Hòa

Bao giờ được đi lại 'bình thường mới'?

32
Bộ GTVT đang lấy ý kiến dự thảo kế hoạch đi lại “bình thường mới” trên cả nước. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng nếu các địa phương vẫn “ngăn sông cấm chợ” thì vận tải rất khó bình thường mới trở lại, ảnh hưởng tiêu cực tới kế hoạch mở cửa dần nền kinh tế.