cô đơn

Nếu cha mẹ không thức tỉnh thì một ngày nào đó sẽ hối hận khi đánh mất con mãi mãi ///  N.Y.P

Trẻ cô đơn, trầm cảm do… cha mẹ

3
Ngày càng nhiều con trẻ cô đơn, thậm chí dẫn đến trầm cảm ngay trong chính ngôi nhà của mình. Sự cô đơn ấy bắt đầu từ người lớn, từ những người thân yêu nhất: cha mẹ.

Tin đọc nhiều