Cổ cò

Tiếp tục vỡ đê bao, hàng chục hộ dân kêu cứu

Tiếp tục vỡ đê bao, hàng chục hộ dân kêu cứu

0
(TNO) Ngày 13.11, nước tiếp tục ngập sâu 4 khu phố: Đông, Tây, Trung, Phú Hội thuộc P.Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương sau khi đoạn đê bao Cổ Cò bị vỡ lần thứ hai. Hàng chục hộ dân lâm vào cảnh khó khăn.