cơ chế nhà nước

Để bác sĩ giỏi tập trung chuyên môn cứu người hơn là phân công họ vừa làm chuyên môn, vừa quản lý
 ///  Ảnh: Duy Tính

Bệnh viện công thuê CEO được không ?

4
Bộ Y tế sẽ thí điểm để bệnh viện công thuê giám đốc điều hành (CEO) không cần phải là giáo sư, tiến sĩ y khoa, mà cần giỏi về quản lý y tế và điều hành.