chuyển tuyến

BT Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đánh giá BVVT giúp BV tuyến dưới nâng cao chất lượng KCB

Bệnh viện vệ tinh: Đưa kỹ thuật cao về gần dân

0
Sau 5 năm thực hiện đề án Bệnh viện vệ tinh (BVVT), nhiều kỹ thuật cao đã được các BV hạt nhân (BV tuyến trên) chuyển giao cho các BV tuyến dưới, đưa dịch vụ chất lượng cao về với người bệnh tại địa phương.
Sẽ quy định trần mức chi bảo hiểm y tế

Sẽ quy định trần mức chi bảo hiểm y tế

0
Hôm qua, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã có phiên giải trình với Ủy ban Các vấn đề xã hội về việc chuyển tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và quản lý quỹ bảo hiểm y tế.