chuyện tình thời chiến

Chuyện tình thời chiến - Kỳ 7: Hai đầu nỗi nhớ

Chuyện tình thời chiến - Kỳ 7: Hai đầu nỗi nhớ

0
Đầu năm 1968, chiến trường miền Nam đang rất cần vũ khí để chuẩn bị cho chiến dịch Mậu Thân, các đoàn tàu không số ráo riết vượt biển vào nam để cung cấp vũ khí, nhưng địch cũng tăng cường bố ráp trên bộ, trên biển hòng cắt đứt nguồn cung cấp vũ khí quan trọng này.
Chuyện tình thời chiến - Kỳ 5: Hơn cả tình yêu

Chuyện tình thời chiến - Kỳ 5: Hơn cả tình yêu

0
Cả gia đình đều là những điệp viên cùng một mạng lưới, nhưng bí mật đến mức ngay cả điệp viên Tám Thảo cũng không hề hay biết. Mãi sau này ra chiến khu Tám Thảo mới biết bà “đầu tóc” chính là vợ ông Tư Cang!