chuyển nhầm tiền

Ngân hàng không trả tiền khách chuyển nhầm

Ngân hàng không trả tiền khách chuyển nhầm

0
Biết mình chuyển nhầm tiền vào tài khoản một công ty khác, người chuyển vội liên lạc với ngân hàng “xin lại” nhưng nhận được câu trả lời số tiền chuyển nhầm đã bị xiết nợ, do đơn vị khách hàng chuyển nhầm đang nợ ngân hàng!