chuyển đổi số

Chuyển đổi số - Để các doanh nghiệp tại Việt Nam đi nhanh hơn

Chuyển đổi số - Để các doanh nghiệp tại Việt Nam đi nhanh hơn

0
Chuyển đổi số là xu hướng của các doanh nghiệp, đặc biệt khi dịch Covid-19 xảy ra. Đại dịch đã đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, buộc các doanh nghiệp phải nhanh chóng thích ứng dù họ chưa sẵn sàng để thực hiện chuyển đổi số.
Chuyển đổi số sẽ tạo ra giá trị mới cho nền kinh tế

Chuyển đổi số sẽ tạo ra giá trị mới cho nền kinh tế

0
Những khó khăn, thách thức từ đại dịch Covid-19 năm 2020 đồng thời cũng mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các doanh nghiệp, đặc biệt tạo động lực bùng nổ, thúc đẩy chuyển đổi số trên quy mô quốc gia.

Tin đọc nhiều