chứng quyền có bảo đảm

Sắp đưa vào giao dịch chứng quyền có bảo đảm

Sắp đưa vào giao dịch chứng quyền có bảo đảm

0
Ủy ban Chứng khoán nhà nước công bố lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân, các thành viên thị trường về dự thảo Thông tư hướng dẫn chào bán và giao dịch chứng quyền có bảo đảm (Covered Warrant - CW) từ nay đến ngày 5.1.2016.

Tin đọc nhiều