Chứng chỉ Tiếng Anh Cambridge

Cambridge English Language Assessment kiểm tra, đánh giá năng lực tiếng Anh cho học sinh phổ thông Việt Nam

Cambridge English Language Assessment kiểm tra, đánh giá năng lực tiếng Anh cho học sinh phổ thông Việt Nam

0
Cambridge English và Bộ Giáo Dục - Đào Tạo Việt Nam sẽ phối hợp tổ chức Hội thảo “Kiểm tra và đánh giá Năng lực tiếng Anh cho học sinh phổ thông” nhằm thảo luận và phát triển phương thức kiếm tra đánh giá ngôn ngữ theo đúng chuẩn quốc tế của Cambridge English để triển khai thành công Đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020.

Tin đọc nhiều