chứng chỉ quốc tế

Sinh viên chỉ nên học bổ sung các chứng chỉ nghiệp vụ khi thực sự cần  /// Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Có nên học 'để dành' chứng chỉ quốc tế?

0
Những năm gần đây, các khóa đào tạo chứng chỉ nghiệp vụ quốc tế xuất hiện nhiều ở VN, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, thu hút nhiều sinh viên và ứng viên đăng ký theo học.