Chưa cải cách chính sách tiền lương trong năm 2022

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Quốc hội đồng ý chưa thực hiện cải cách tiền lương trong năm 2022 và cho phép địa phương sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư để chống dịch Covid-19.

Sáng 13.11, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.

Chưa cải cách chính sách tiền lương trong năm 2022 - ảnh 1

Quốc hội đồng ý chưa thực hiện cải cách tiền lương trong năm 2022

Nhật Bắc

Theo đó, Quốc hội quyết định, tổng số thu ngân sách nhà nước là 1.411.700 tỉ đồng; tổng số chi ngân sách nhà nước là 1.784.600 tỉ đồng; mức bội chi ngân sách nhà nước là 372.900 tỉ đồng (tương đương 4% GDB); tổng mức vay của ngân sách nhà nước là 572.686 tỉ đồng.

Quốc hội cũng đồng ý lùi thời điểm thực hiện cải cách tiền lương trong năm 2022; song nêu rõ ưu tiên điều chỉnh lương hưu cho người nghỉ hưu trước năm 1995.

Nghị quyết Quốc hội cũng nêu rõ, tiếp tục thực hiện quy định về tạo nguồn cải cách chính sách tiền lương để tích lũy nguồn lực thực hiện cải cách chính sách tiền lương vào thời điểm phù hợp.

Ngoài ra, nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua cũng cho phép các địa phương được sử dụng nguồn cải cách chính sách tiền lương còn dư để chi phòng, chống dịch Covid-19 trong năm 2021 và năm 2022, song yêu cầu phải cam kết bảo đảm đủ nguồn để cải cách tiền lương.

Báo cáo giải trình, tiếp thu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Phú Cường cho biết, việc đề nghị cho phép lùi thời điểm cải cách tiền lương căn cứ ý kiến của đại biểu và để thực hiện kết luận của Hội nghị lần thứ 4 của T.Ư Đảng.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, cải cách tiền lương là "chủ trương lớn, mang tính đột phá", đã được quy định trong Nghị quyết 27 của T.Ư. Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ khẩn trương xây dựng phương án, chuẩn bị nguồn lực, sớm trình Quốc hội quyết định cải cách chính sách tiền lương vào thời điểm thích hợp.

Trước ý kiến đề nghị cân nhắc nâng lương cho người mới đi làm, nâng mức hỗ trợ cho người hoạt động chuyên trách ở xã, tổ, thôn, bản, ông Cường cho biết, trước mắt trong năm 2022 sẽ chưa thực hiện.

"Thời gian qua, dịch Covid-19 đã tác động không nhỏ tới tình hình kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân, đặc biệt là người có thu nhập thấp, mới đi làm, người hoạt động chuyên trách xã, phường. Tuy nhiên hiện nay thu ngân sách khó khăn, chi ngân sách tăng cao, đặc biệt chi cho phòng, chống dịch và phục hồi kinh tế đang là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết", ông Cường nói.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU