chùa bà mụ

Tu bổ di tích kiến trúc xây từ thời Tự Đức

Tu bổ di tích kiến trúc xây từ thời Tự Đức

0
Ông Nguyễn Chí Trung, Giám đốc Trung tâm quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An (Quảng Nam), cho biết khu tam quan chùa Bà Mụ, phần sót lại của di tích đặc biệt trong quần thể di tích Hội An, được tiến hành tu bổ với tổng kinh phí hơn 900 triệu đồng từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa.