Chú trọng xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp T.Ư lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020 - 2025, các đại biểu trẻ cho rằng phải chú trọng xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp.

Đại diện T.Ư Đoàn và Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư trao bằng khen cho các thanh niên làm theo lời Bác tại buổi lễ /// Ảnh Hà Linh
Đại diện T.Ư Đoàn và Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư trao bằng khen cho các thanh niên làm theo lời Bác tại buổi lễ
Ảnh Hà Linh

Sáng 29.8, tại Hà Nội, Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư tổ chức Diễn đàn Tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp T.Ư góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp T.Ư lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và lễ tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ 5 - năm 2020.

32 tham luận tại diễn đàn đã làm rõ thêm những nội dung của dự thảo, đồng thời khẳng định vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn và tuổi trẻ Khối trong đóng góp xây dựng văn kiện Đại hội Đảng các cấp.

Các tham luận đã tập trung góp ý vào các nội dung như: nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; bảo đảm việc làm, không ngừng nâng cao đời sống cho người lao động; đổi mới, nâng cao năng lực quản trị; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng năng suất lao động; nâng cao năng lực cạnh tranh, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế...

Đặc biệt, các đại biểu đã tham luận về việc thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; tích cực bảo vệ môi trường; phát triển kinh tế kết hợp với bảo đảm quốc phòng và an ninh quốc gia...

Theo các tham luận, nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh được tăng cường, đạt nhiều kết quả quan trọng; vai trò lãnh đạo của Đảng ngày càng được nâng cao cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; vai trò của Đoàn trong xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp được phát huy mạnh mẽ, sâu rộng.

Qua đó, hiệu quả sản xuất kinh doanh ở các doanh nghiệp được nâng cao, việc làm bảo đảm, đời sống người lao động không ngừng được cải thiện. Công tác tái cơ cấu, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp, ngân hàng đạt nhiều chuyển biến rõ rệt, có mũi nhọn cụ thể.

Ngoài ra, các chỉ số năng lực quản trị, năng lực cạnh tranh, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, hội nhập kinh tế quốc tế, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, kết hợp bảo đảm quốc phòng và an ninh quốc gia... đều có bước tiến mới.

Diễn đàn đã đề ra một số giải pháp, phương hướng cụ thể của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp T.Ư nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đáng chú ý, các đại biểu trẻ đã đưa ra giáp pháp như: tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng gắn với phát huy thanh niên; đẩy mạnh tái cơ cấu, đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp; chú trọng xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp....

Dịp này, Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư đã tuyên dương 50 điển hình thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2018 - 2020. Đây là những gương sáng của tuổi trẻ Khối trong tu dưỡng, rèn luyện, luôn hăng hái, ra sức cống hiến trí tuệ, nhiệt huyết, sức trẻ cho doanh nghiệp, cộng đồng. 

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU