Chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng trong Đoàn viên thanh niên Agribank

0

Những năm gần đây, Đoàn thanh niên Agribank đã có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức giáo dục chính trị, tư tưởng cho thế hệ trẻ, tạo tiền đề để thanh niên học tập, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Từ học tập lý luận

Việc nghiên cứu, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Đoàn các cấp dưới nhiều hình thức như học tập, thông qua các cuộc thi tìm hiểu, các hội diễn văn nghệ, sân khấu hóa... tạo nhận thức tốt trong đoàn viên, thanh niên và mang lại hiệu quả thiết thực. Trong 5 năm (2017 - 2022), BTV Đoàn Agribank định kỳ tổ chức Hội nghị BCH, BTV, Hội nghị UBKT theo đúng quy định, điều lệ Đoàn; đã đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở Đoàn trực thuộc thực hiện công tác rà soát bổ sung quy hoạch BCH, các chức danh trong BCH; kiện toàn mô hình tổ chức và đội ngũ cán bộ Đoàn tại đơn vị.

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống đã được triển khai toàn diện, có những nét mới, sáng tạo, đặc biệt là công tác giáo dục truyền thống đã góp phần bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, niềm tin và lòng tự hào dân tộc cho thanh niên; các hoạt động tình nguyện của Đoàn tổ chức ngày càng đi vào chiều sâu, thông qua các hoạt động với phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”.

Ban Chấp hành Đoàn Agribank đẩy mạnh triển khai học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Đoàn, đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong đoàn viên thanh niên, Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hoá trong nội bộ; Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030; Chỉ thị 01-CT/TWĐTN của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về "Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn".

Chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng trong Đoàn viên thanh niên Agribank - ảnh 1
Lễ tuyên dương Thanh niên tiên tiến Agribank

Từ cụ thể hóa lý luận, BTV Đoàn Agribank đã phát động toàn thể đoàn viên, thanh niên tham gia cuộc thi “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, 6 bài học lý luận chính trị và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trên mạng Internet năm 2018” do Đoàn Khối DNTW phát động với 612 đoàn viên đăng ký dự thi và số lượt dự thi là 1087 lượt. Đoàn Thanh niên Agribank có 11 đoàn viên được vào Vòng chung kết cuộc thi được tổ chức tại Trường Đại học Dệt may Hà Nội và đạt được 01 giải Khuyến khích; phát động Cuộc thi “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và hoạt động Agribank” do Đảng ủy Agribank tổ chức năm 2021 với 21.523 cán bộ, đoàn viên tham gia dự thi với 687.455 lượt thi; phát động đoàn viên tham gia cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng" năm 2021 do Đoàn Khối DNTW tổ chức với hơn 100.000 lượt đoàn viên thuộc Khối DNTW tham gia bằng hình thức thi trắc nghiệm.

Thông qua học tập, cán bộ Đoàn, ĐVTN tự đề ra được nhiệm vụ cụ thể làm theo tấm gương đạo đức của Bác trong việc tu dưỡng, rèn luyện, học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất kinh doanh, phát huy sáng kiến. Cuộc vận động đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong ĐVTN.

Chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng trong Đoàn viên thanh niên Agribank - ảnh 2

Đến nâng cao nhận thức chính trị trong Đoàn viên thanh niên

Một trong những nội dung quan trọng trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho ĐVTN được Đoàn Agribank hết sức chú trọng là công tác giáo dục truyền thống. Vào các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của Đảng, của Khối Doanh nghiệp Trung ương và của Agribank hằng năm, Đoàn Agribank và các cơ sở Đoàn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: tổ chức báo công, dâng hương, đặt vòng hoa, viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ, thăm các địa danh, di tích lịch sử, bảo tàng, chiến khu cách mạng ở khắp mọi miền đất nước …

Cùng song hành là các hoạt động xã hội, đền ơn, đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà mái ấm, giúp đỡ các gia đình chính sách, thăm hỏi tặng quà nhân các ngày lễ, tết… Từ đó, giúp cán bộ, đoàn viên, thanh niên các đơn vị nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn vai trò, vị trí của thanh niên trong thời kỳ mới và quá trình xây dựng, phát triển của các đơn vị trong toàn hệ thống.

Chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng trong Đoàn viên thanh niên Agribank - ảnh 3
Đoàn thanh niên Agribank tích cực tham gia các phong trào bảo vệ môi trường

Công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Agribank nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã thể hiện sự lớn mạnh vượt bậc của Đoàn Thanh niên Agribank, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển hệ thống Agribank an toàn, hiệu quả, hiện đại và bền vững. Với những thành tích đã đạt được, trong nhiệm kỳ qua, Đoàn thanh niên Agribank vinh dự được đón nhận nhiều phần thưởng cao quý gồm có: 01 lần được nhận Cờ thi đua đơn vị xuất sắc dẫn đầu công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khối cơ quan, doanh nghiệp của Trung ương Đoàn trao tặng; 04 lần được nhận Cờ thi đua đơn vị xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn Khối DNTW; nhiều tập thể và cá nhân thuộc Đoàn thanh niên Agribank được nhận những phần thưởng cao quý như Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ”, Giải thưởng Lý Tự Trọng; 04 năm được nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU