Chủ tịch Quốc hội: 'Không vì tiến độ mà vi phạm nguyên tắc'

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ không đồng tình với kế hoạch phân bổ tổng số vốn 100.000 tỉ đồng cho 3 chương trình mục tiêu quốc gia của Chính phủ. 

Hết một năm rưỡi rồi vẫn loay hoay

Sáng 13.5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục họp phiên thứ 11 cho ý kiến về tờ trình của Chính phủ về dự kiến phương án phân bổ vốn ngân sách T.Ư giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 cho các bộ, ngành T.Ư và địa phương thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội: 'Không vì tiến độ mà vi phạm nguyên tắc' - ảnh 1

Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp

gia hân

Theo đó, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua nghị quyết phân bổ tổng số 100.000 tỉ đồng vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 thuộc 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

Cụ thể, phân bổ 95.000 tỉ đồng cho 3 chương trình, gồm: Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 50.000 tỉ đồng; Chương trình giảm nghèo bền vững 18.000 tỉ đồng; Chương trình xây dựng nông thôn mới 27.000 tỉ đồng.

Trong đó, với 50.000 tỉ đồng của Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Chính phủ đề nghị phân bổ 2.942 tỉ đồng cho các bộ, cơ quan T.Ư thực hiện một số nhiệm vụ; 47.057 tỉ đồng cho các địa phương thực hiện các tiểu dự án thành phần thuộc chương trình.

Với 18.000 tỉ đồng cho Chương trình giảm nghèo bền vững, Chính phủ đề nghị phân bổ 96 tỉ đồng cho Bộ LĐ-TB-XH thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về lao động và đầu tư cơ sở hạ tầng trang thiết bị công nghệ thông tin; 17.904 tỉ đồng cho các địa phương để thực hiện các nội dung của chương trình.

Với 27.000 tỉ đồng của Chương trình xây dựng nông thôn mới thì phân bổ cho các địa phương.

Còn lại 5.000 tỉ đồng, Chính phủ đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội để lại cho Chính phủ phân bổ chi tiết.

Với số vốn trong năm 2022 của 3 chương trình khoảng 34.049 tỉ đồng, Chính phủ đề xuất chỉ phân bổ 33.384 tỉ đồng kế hoạch vốn ngân sách T.Ư, còn lại 665 tỉ đồng giao Chính phủ quyết định.

Chủ tịch Quốc hội: 'Không vì tiến độ mà vi phạm nguyên tắc' - ảnh 2

Phiên họp thứ 11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

gia hân

Phát biểu ý kiến tại phiên họp, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, các nghị quyết của Quốc hội đối với 3 chương trình mục tiêu quốc gia đã được ban hành cách đây 1 năm rưỡi nhưng tới nay Chính phủ và các cơ quan, bộ, ngành vẫn loay hoay chưa giải ngân được.

“Chính phủ cần có báo cáo đánh giá giải trình nguyên nhân và trách nhiệm của các cơ quan liên quan việc này. Chậm ở đâu, bộ, ngành nào, phải có báo cáo Quốc hội. Bây giờ không nói chung mà phải có địa chỉ”, ông Mẫn thẳng thắn.

Ông Mẫn cũng đề nghị, việc phân bổ chi tiết cho các dự án thuộc chương trình phải trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải. “Dự án có vài tỉ, vài chục tỉ thì không giải quyết vấn đề gì. Chỗ nào thực sự khó khăn, cần thiết phải đầu tư”, ông Mẫn lưu ý và đề nghị Chính phủ cũng cần có kế hoạch phân công tổ chức triển khai các chương trình thật rõ và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 3 vào giữa tháng 5 này.

Không vì tiến độ mà vi phạm nguyên tắc

Cho ý kiến tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng nhấn mạnh việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia rất chậm khi chỉ có 5 năm để thực hiện nhưng hiện nay đã hết 1 năm rưỡi vẫn loay hoay. Theo Chủ tịch Quốc hội, đây cũng là lý do tại kỳ họp thứ 3 sắp tới, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội chọn vấn đề thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia để giám sát tối cao trong năm 2023.

Chủ tịch Quốc hội: 'Không vì tiến độ mà vi phạm nguyên tắc' - ảnh 3

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp

gia hân

Đối với các đề xuất phân bổ vốn của Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, hiện nay đã chậm thì phải làm nhanh hơn, song cũng phải đúng mục tiêu, nguyên tắc, tiêu chí, tiêu chuẩn mà nghị quyết của Quốc hội đã đặt ra.

Với tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội không đồng tình với đề nghị để lại 5.000 tỉ đồng để Chính phủ tự phân bổ. “Đề nghị Chính phủ trình để Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định theo nghị quyết, không có phân cấp, ủy quyền gì hết”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội cũng không đồng tình việc phân bổ 2.942 tỉ đồng cho các bộ, cơ quan T.Ư thuộc Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vì "nội hàm chưa rõ", "chưa được giải thích đầy đủ".

“Vốn Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi chủ yếu địa phương, còn các bộ, ngành thì chức năng quản lý nhà nước đã được bố trí trong kinh phí chi thường xuyên, vốn đầu tư công cũng đã bố trí. Không thể lấy đầu tư công cho chương trình mục tiêu quốc gia này làm đầu tư công cho các bộ, ngành, trừ trường hợp đặc biệt”, Chủ tịch Quốc hội phân tích và không đồng tình việc “các đồng chí cứ tìm cách lấn vào đây”.

Với phân bổ vốn Chương trình giảm nghèo bền vững 18.000 tỉ đồng, Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ giải trình rõ vì sao việc phân bổ chỉ tập trung vào 2 dự án trong khi có đến 7 dự án khác nhau.

"Nếu chưa rõ cái này cũng đề nghị để lại. Nếu không ai ký nghị quyết chứ tôi không ký nghị quyết đâu. Tôi nói thật với các đồng chí"

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nói.

Đối với việc phân bổ số vốn 2022, Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị cái nào rõ thì chấp nhận, cái nào chưa rõ, chưa đúng tinh thần nghị quyết thì đề nghị Chính phủ rà soát lại và có thể xem xét sau.

“Không vì tiến độ mà quyết định những cái không đúng với nguyên tắc, tiêu chí của Quốc hội. Nếu không ra Quốc hội sẽ bị phê bình là Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm không hết trách nhiệm”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU