chu tich qh

Cần định hướng sinh kế cho người dân /// ẢNH: ĐÌNH TUYỂN

Tạo sinh kế mới giảm nghèo bền vững

0
Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng khi triển khai các dự án để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, cần đặt trọng tâm vấn đề sinh kế, giáo dục nâng cao nhận thức cho người dân.
Thúc đẩy chiến lược vắc xin là mấu chốt trong thực hiện “mục tiêu kép” /// Ảnh: Ngọc Dương

Đẩy mạnh chiến lược vắc xin

0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng một trong các giải pháp trọng tâm là kiên trì thực hiện “mục tiêu kép”. Trong đó, mấu chốt chính là thực hiện chiến lược vắc xin để đạt mục tiêu miễn dịch cộng đồng.