chu tich lop

Nhân vụ ‘chủ tịch lớp’: người lớn đang làm hỏng con trẻ

Nhân vụ ‘chủ tịch lớp’: người lớn đang làm hỏng con trẻ

40
(TNO) Làm sao con trẻ không nhiễm thói háo danh, không nhiễm thói quan chức khi người lớn cứ nhồi nhét vào đầu con trẻ rằng “chủ tịch” là quyền lực? Rằng bé tí đã là chủ tịch lớp, lớn lên hẳn là chủ tịch phường, chủ tịch quận?