chủ tịch hồ chí minh

Những bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh mong muốn hòa bình cho Việt Nam

Những bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh mong muốn hòa bình cho Việt Nam

0
85 bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh được TS Nguyễn Anh Minh - Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, sưu tầm và tuyển chọn in trong tập sách Hồ Chí Minh với những bức thư mong muốn hòa bình cho Việt Nam, do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phát hành (2020) mang thông điệp: "Nhân dân Việt Nam chỉ muốn có hòa bình, một nền hòa bình thực sự".
 

Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Quốc hội khóa 1 bầu ra, tháng 11.1946 /// TƯ LIỆU BẢO TÀNG LỊCH SỬ QUỐC GIA

Sống lại ngày Độc lập 2.9 qua tư liệu

0
Những mẩu tin ngắn kêu gọi kháng chiến; lễ Tuyên ngôn độc lập; Chính phủ nước VN Dân chủ Cộng hòa do Quốc hội khóa 1 bầu ra... là những hình ảnh trong trưng bày Ngày Độc lập 2.9 tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia (Hà Nội).
Cuộc thi đọc và tự học theo tấm gương Chủ tịch  Hồ Chí Minh

Cuộc thi đọc và tự học theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh

0
Cuộc thi Đọc và tự học suốt đời theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh, do Vụ Thư viện (Bộ VH-TT-DL) và Hội Người mù Việt Nam tổ chức, là hoạt động phát triển văn hóa đọc, đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong cộng đồng người khiếm thị và hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2020.