chu tich dang

Trung Nguyên Legend - cà phê triết đạo nhân sinh

Trung Nguyên Legend - cà phê triết đạo nhân sinh

2
Từ khi sáng nghiệp đến nay, Tập đoàn Trung Nguyên Legend đã luôn khát vọng đưa cà phê Việt Nam lên tầm mức cà phê văn hóa, cà phê nghệ thuật, cà phê tinh thần… đến cà phê triết đạo.
Chính phủ Nhật Bản quyết tâm tổ chức thành công Thế vận hội mùa hè năm nay ở thủ đô Tokyo /// Reuters

Không thắng vẫn gắng

0
Cản phá mãi mà không đạt kết quả, phe đối lập ở Nhật Bản phải dùng chiêu sách cuối cùng để đòi chính phủ của Thủ tướng Yoshihide Suga không tổ chức Thế vận hội mùa hè năm nay ở thủ đô Tokyo.