Chủ tịch ASEAN 2020

Phó thủ tướng Phạm Bình Minh phát biểu tại hội nghị. /// Ảnh: VGP/Hải Minh

Việt Nam chuẩn bị tiếp nhận cương vị Chủ tịch ASEAN 2020

0
Để chuẩn bị cho Việt Nam tiếp nhận cương vị Chủ tịch ASEAN 2020, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan liên quan phối hợp với Bộ Ngoại giao thể hiện đóng góp 'chủ động, tích cực và có trách nhiệm'.