chốt kiểm soát dịch covid-19

Xe cấp cứu đưa bệnh nhân đến Bệnh viện dã chiến số 2 /// ẢNH: ĐỘC LẬP

Cấp cứu, khám bệnh ra sao ?

0
Trong trường hợp bệnh nhân nặng, các trạm vệ tinh chưa đáp ứng kịp thì Trung tâm cấp cứu 115 sẽ thực hiện.