chống tham nhũng

Vượt trội và nổi bật

Vượt trội và nổi bật

0
Năm cũ vừa trôi qua, đầy thử thách đối với ý chí dân tộc Việt và chúng ta đã trụ vững, tiếp tục vươn lên, tạo ra nhiều kỳ tích trong sự khâm phục của bạn bè quốc tế.
<i class="e-mag"></i>Chống tham nhũng “Không có vùng cấm”

Chống tham nhũng “Không có vùng cấm”

0
Với những kết quả quan trọng, rõ rệt, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đặc biệt là phòng, chống tham nhũng đã trở thành dấu ấn nổi bật, không thể không nhắc đến trong nhiệm kỳ Đại hội XII (2016 -2021).