chống lừa đảo

Tấn công man-in-the-middle phổ biến trong các trình duyệt nhúng /// Ảnh: Reuters

Google chặn lừa đảo thông qua trình duyệt web nhúng

0
Google sẽ áp dụng một chính sách mới về trình duyệt web nhúng bên trong các ứng dụng, nhằm giúp người dùng được bảo vệ tốt hơn trước các hình thức tấn công lừa đảo trung gian (man-in-the-middle).

Tin đọc nhiều