chong hang dom

Công nghệ mã vạch ADN giúp siết chặt an ninh quốc phòng ở Mỹ - Ảnh: GeneWork

Mã vạch ADN chống hàng dỏm

0
Trong nỗ lực loại bỏ hàng điện tử kém phẩm chất hoặc đồ dỏm, Bộ Quốc phòng Mỹ bắt đầu áp dụng mã vạch ADN để theo dõi nguồn gốc của thiết bị.