chống dị ứng

Thực phẩm chống dị ứng

Thực phẩm chống dị ứng

0
Một khi bạn bị dị ứng với phấn hoa hoặc thực phẩm, các tế bào mast (còn gọi dưỡng bào) trong cơ thể sản sinh ra chất hóa học gọi là histamine, gây dị ứng.