chống biến đổi khí hậu

Chống biến đổi khí hậu bắt đầu từ ... miếng ăn

Chống biến đổi khí hậu bắt đầu từ ... miếng ăn

0
Một báo cáo của Liên Hợp Quốc cho biết cách thế giới quản lý đất đai, sản xuất và tiêu thụ thực phẩm cần phải thay đổi để hạn chế sự nóng lên toàn cầu và đảm bảo an ninh lương thực, nếu không sức khỏe và đa dạng sinh học sẽ gặp nguy cơ.