Chọn ngành học tương lai

[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2021] MÔN VĂN HỌC CĐ 5: Khám phá khu vườn thơ lớp 12

[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2021] MÔN VĂN HỌC CĐ 5: Khám phá khu vườn thơ lớp 12

0
Chương trình hướng dẫn học sinh làm bài thi môn Văn Học kỳ thi THPT quốc gia 2021. Buổi hướng dẫn do Thầy Đỗ Đức Anh - Giáo viên môn Văn, Trường THPT Bùi Thị Xuân TP.HCM thực hiện. Chương trình được phát trên các kênh thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien và YouTube Thanh Niên.
ÔN THI THPT QUỐC GIA 2021] MÔN SỬ - CĐ 5: Đấu tranh chống thù trong giặc ngoài - Bảo vệ thành quả Cách mạng 1945 - 1946

ÔN THI THPT QUỐC GIA 2021] MÔN SỬ - CĐ 5: Đấu tranh chống thù trong giặc ngoài - Bảo vệ thành quả Cách mạng 1945 - 1946

0
Chương trình hướng dẫn học sinh làm bài thi môn Văn Học kỳ thi THPT quốc gia 2021. Buổi hướng dẫn do Thầy Nguyễn Viết Đăng Du, Tổ trưởng tổ lịch sử Trường THPT Lê Quý Đôn TP.HCM thực hiện. Chương trình được phát trên các kênh thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien và YouTube Thanh Niên.
[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2021] MÔN SỬ - CĐ 4: Đấu tranh giành độc lập 1930-1945

[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2021] MÔN SỬ - CĐ 4: Đấu tranh giành độc lập 1930-1945

0
Chương trình hướng dẫn học sinh làm bài thi môn Văn Học kỳ thi THPT quốc gia 2021. Buổi hướng dẫn do Thầy Nguyễn Viết Đăng Du, Tổ trưởng tổ lịch sử Trường THPT Lê Quý Đôn TP.HCM thực hiện. Chương trình được phát trên các kênh thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien và YouTube Thanh Niên.
[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2021] MÔN ĐỊA LÝ - CĐ 03: Địa lý dân cư Việt Nam

[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2021] MÔN ĐỊA LÝ - CĐ 03: Địa lý dân cư Việt Nam

0
Chương trình hướng dẫn học sinh làm bài thi môn Địa lý kỳ thi THPT quốc gia 2021. Buổi hướng dẫn do Thầy Trần Ngọc Anh, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, TP.HCM thực hiện. Chương trình được phát trên các kênh thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien và YouTube Thanh Niên.