choi de

'Phong lưu cũ mới' - cuốn sách biên khảo của Vương Hồng Sển (NXB Đồng Nai, 2002) /// Ảnh: T.L

Vương Hồng Sển với 'Phong lưu cũ mới': Nghề chơi cũng lắm công phu!

0
Buổi chiều cuối tuần, với lấy bất kỳ một cuốn sách trên giá, bắt gặp cụ Vương Hồng Sển với Phong lưu cũ mới. Sách biên khảo, in đã lâu, cụ Vương Hồng Sển cũng đã dạo bước chân phong lưu sang chốn vĩnh hằng, nhưng những trước tác cụ để lại vẫn còn nhiều giá trị.