cho vui

Thông loại khóa trình số 1.1888 /// TRẦN ĐÌNH BA

Mở chồng báo cũ: Thông loại khóa trình, tờ báo ế của Trương Vĩnh Ký

2
Nhà báo, nhà văn hóa Trương Vĩnh Ký (1837 - 1898) không chỉ đặt dấu ấn ở Gia Định báo, tâm huyết của ông còn thể hiện qua Thông loại khóa trình (1888 - 1889), “tờ báo quốc ngữ của tư nhân xuất bản sớm nhất ở Sài Gòn”, theo lời Bằng Giang trong tác phẩm Văn học quốc ngữ ở Nam Kỳ 1865 - 1930.