cho vay tín chấp

 /// Minh họa: DAD

Tín dụng 'đen' mạo danh ngân hàng

6
Đánh vào thời điểm cần vốn cho sản xuất kinh doanh, hoạt động tiêu dùng dịp cuối năm, một số tổ chức, cá nhân mạo danh ngân hàng hoặc núp bóng dưới hình thức công ty tư vấn tài chính... để cho vay lãi cao.
Tăng 1,5 - 2 lần hạn mức cho vay tín chấp nông nghiệp, nông thôn

Tăng 1,5 - 2 lần hạn mức cho vay tín chấp nông nghiệp, nông thôn

0
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 55 về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Theo đó, bổ sung đối tượng được vay vốn phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn bao gồm cả các đối tượng là cá nhân, hộ gia đình sinh sống trên địa bàn thành phố, thị xã nhưng tham gia sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.