cho thue mat nuoc bien

Rà soát việc cấp phép tàu cá nước ngoài vào đánh bắt

Rà soát việc cấp phép tàu cá nước ngoài vào đánh bắt

0
Ngày 8.6, Văn phòng Bộ NN-PTNT cho biết, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã yêu cầu Tổng cục Thủy sản có văn bản đề nghị các địa phương báo cáo về việc giao, cho thuê mặt nước biển cho nuôi trồng thủy sản có yếu tố nước ngoài, đồng thời cử cán bộ về các địa phương để nắm tình hình.