cho điểm

Bối rối nhận xét thay cho điểm

Bối rối nhận xét thay cho điểm

32
Đánh giá học sinh từ cho điểm sang nhận xét là một tiến bộ, bắt nhịp với cái mới. Thế nhưng, cách làm hiện nay khiến cả phụ huynh và giáo viên đều bối rối.

Tin đọc nhiều