Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 6.2022

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Từ tháng 6.2022, nhiều chính sách pháp luật mới sẽ có hiệu lực như: bỏ yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với viên chức ngành Y tế; Cấp hộ chiếu phổ thông (không gắn chíp) qua Cổng Dịch vụ công Bộ Công an...

Bỏ yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với viên chức ngành y tế

Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 03/2022/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế. Trong đó, Thông tư 03/2022/TT-BYT cho biết không còn quy định yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế.

Từ 10.6.2022, không yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với viên chức ngành y tế

Theo đó, đối với bác sĩ cao cấp (hạng I) yêu cầu tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa cấp II hoặc tiến sĩ nhóm ngành y học (trừ ngành y học dự phòng).

Bác sĩ chuyên khoa cấp II hoặc tiến sĩ ngành Răng - Hàm - Mặt cần có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ hoặc có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (dùng cho các hạng chức danh bác sĩ).

Đối với bác sĩ chính (hạng II) yêu cầu phải tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa cấp I hoặc thạc sĩ trở lên nhóm ngành y học (trừ ngành y học dự phòng). Bác sĩ chuyên khoa cấp I hoặc thạc sĩ trở lên ngành Răng - Hàm - Mặt cần có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ hoặc có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (dùng cho các hạng chức danh bác sĩ).

Đối với bác sĩ (hạng III) yêu cầu phải tốt nghiệp bác sĩ nhóm ngành y học (trừ ngành y học dự phòng). Bác sĩ ngành Răng - Hàm - Mặt cần có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ hoặc có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (dùng cho các hạng chức danh bác sĩ).

Kể từ ngày 10.6.2022, Thông tư 03/2022/TT-BYT có hiệu lực chỉ yêu cầu viên chức chuyên ngành y tế có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

Thông tư 06/2022/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) có hiệu lực từ ngày 25.6.2022.

Trong đó, Điều 15 Thông tư 06/2022/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định, DNNVV khởi nghiệp sáng tạo được hỗ trợ theo nội dung và mức hỗ trợ quy định tại Điều 22 Nghị định 80/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo đó, cơ quan, tổ chức hỗ trợ học viên của DNNVV tham gia đào tạo, huấn luyện chuyên sâu trong nước và nước ngoài theo quy định tại Khoản 5, Điều 22 Nghị định 80/2021/NĐ-CP của Chính phủ, như: học phí, tài liệu, ăn, ở, đi lại (bao gồm vé máy bay).

Nội dung các khóa đào tạo huấn luyện chuyên sâu ngắn hạn ở nước ngoài gồm: xây dựng, phát triển sản phẩm; thương mại hóa sản phẩm; phát triển thương mại điện tử; gọi vốn đầu tư; phát triển thị trường; kết nối mạng lưới khởi nghiệp và các nội dung khác theo nhu cầu của DNNVV khởi nghiệp sáng tạo.

Đồng thời, cơ quan, tổ chức hỗ trợ DNNVV duy trì tài khoản trên các sàn thương mại điện tử; hỗ trợ DNNVV tham gia các cuộc thi quốc tế về khởi nghiệp sáng tạo quy định tại Điều 22 Nghị định 80/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Cụ thể, DNNVV được cơ quan, tổ chức hỗ trợ phí, lệ phí tham gia cuộc thi; ăn, ở tại nước sở tại; đi lại (bao gồm vé máy bay); vận chuyển tài liệu, sản phẩm, trang thiết bị phục vụ tham gia cuộc thi...

Cấp hộ chiếu phổ thông online trên toàn quốc

Từ ngày 1.6, người dân có thể khai cấp hộ chiếu phổ thông (không gắn chíp) qua Cổng Dịch vụ công Bộ Công an, thanh toán trực tuyến, nhận hộ chiếu qua bưu chính hoặc tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.

Nội dung này được đề cập tại Đề án của Chính phủ về "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2025, tầm nhìn đến năm 2030" (Đề án 06) và Quyết định 10695/QĐ-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an về việc phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cung cấp trên Cổng dịch vụ công của Bộ Công an năm 2022.

Thực hiện Đề án 06 của Chính phủ và Quyết định 10695/QĐ-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an, Cục Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công an triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp hộ chiếu phổ thông (hộ chiếu không gắn chíp điện tử) cho công dân Việt Nam ở mức độ 4.

Theo đó, công dân Việt Nam ở trong nước có căn cước công dân gắn chíp điện tử hoặc căn cước công dân 12 số còn giá trị, đồng thời có khả năng thanh toán lệ phí trực tuyến qua hệ thống thanh toán điện tử, có thể đăng nhập vào Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an để đăng ký hồ sơ, thanh toán lệ phí trực tuyến, nhận hộ chiếu qua bưu chính hoặc đến nhận trực tiếp tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh khi có kết quả...

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU