Chính phủ thúc các bộ, ngành cắt giảm tiếp điều kiện kinh doanh

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Đến nay mới có 3 bộ, ngành trình Thủ tướng phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Văn phòng Chính phủ hôm qua (13.10) cho biết vừa có văn bản gửi bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, ngay sau khi được Thủ tướng phê duyệt.

Chính phủ thúc các bộ, ngành cắt giảm tiếp điều kiện kinh doanh - ảnh 1

Đồng thời, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ thống kê, rà soát, tính chi phí tuân thủ, cập nhật đầy đủ, chính xác toàn bộ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ, cơ quan vào phần mềm thống kê, rà soát (bao gồm các quy định đang có hiệu lực thi hành và các quy định trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật đang được gửi lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức có liên quan) để công khai và sớm đưa cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh vào vận hành theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng.

Văn phòng Chính phủ cho biết đến nay mới có 3 bộ, ngành trình Thủ tướng phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, gồm: Bộ Y tế, Bộ GTVT và Ngân hàng Nhà nước. Trong đó, phương án của Bộ Y tế đã được Thủ tướng phê duyệt hồi đầu tháng này.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU