Chính phủ phải báo cáo Quốc hội khi trần nợ công chạm 'ngưỡng cảnh báo'

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ phải báo cáo Quốc hội giải pháp kiểm soát đặc biệt khi trần nợ công chạm ngưỡng cảnh báo.

Đại biểu Quốc hội ấn nút biểu quyết thông qua nghị quyết /// Ảnh Gia Hân
Đại biểu Quốc hội ấn nút biểu quyết thông qua nghị quyết
Ảnh Gia Hân

Sáng 28.7, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021 - 2025.

Đánh giá việc thực hiện vay, trả nợ công 5 năm qua là tích cực, song trong báo cáo giải trình, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (TVQH) cho rằng, việc sử dụng vốn vay còn nhiều hạn chế, tiến độ giải ngân chậm, hiệu quả chưa cao.

Nguyên nhân dẫn đến việc nhiều dự án đầu tư công, nhất là dự án ODA, vay ưu đãi nước ngoài giải ngân chậm cũng đã được Chính phủ phân tích kỹ trong các báo cáo, như công tác chuẩn bị đầu tư chưa kỹ, phải điều chỉnh dự án, điều chỉnh hiệp định vốn vay, bất cập trong cơ chế phân bổ vốn chậm, kéo dài; năng lực thẩm định, kiểm tra, giám sát, thi công còn yếu.

Uỷ ban TVQH cho rằng, vấn đề này cần kiên quyết khắc phục để nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn vay, đặc biệt là nguồn vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài, gắn với hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Uỷ ban TVQH cũng đồng tình với ý kiến đại biểu về việc trần nợ công giai đoạn 2021 - 2025 cao hơn nhiều so với giai đoạn trước (khi cùng quy về cách tính trên GDP chưa điều chỉnh), và chưa tiến đến mục tiêu dài hạn theo tinh thần Nghị quyết 07 của Bộ Chính trị.

Theo dự thảo nghị quyết, trần nợ công hàng năm không quá 60% GDP, ngưỡng cảnh báo là 55% GDP. Trần nợ Chính phủ hàng năm không quá 50% GDP; ngưỡng cảnh báo là 45% GDP. Trần nợ nước ngoài của quốc gia hàng năm không quá 50% GDP; ngưỡng cảnh báo là 45% GDP.

Tuy nhiên, theo Uỷ ban TVQH, Việt Nam là quốc gia đang phát triển, nhu cầu vay nợ để tăng đầu tư là cần thiết cho giai đoạn tới, cũng như dự phòng các tác động phức tạp của đại dịch Covid-19. Mức tỷ lệ “trần nợ công” cũng bảo đảm theo tinh thần văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, và Chính phủ đã đề xuất thêm “ngưỡng cảnh báo” để đặt ra các mục tiêu thực hiện an toàn hơn.

Uỷ ban cũng đề nghị bổ sung quy định trường hợp các chỉ tiêu nợ công chạm ngưỡng cảnh báo, Chính phủ báo cáo Quốc hội tình hình, giải pháp kiểm soát đặc biệt quản lý nợ công.

Các chỉ tiêu chính giai đoạn 2021 - 2025

Tổng thu ngân sách: khoảng 8,3 triệu tỉ đồng

Tổng chi ngân sách: khoảng 10,26 triệu tỉ đồng

Tỷ lệ bội chi ngân sách: khoảng 2,87 triệu tỉ đồng

Tổng mức vay: 3,068 triệu tỉ đồng

Trần nợ công hàng năm không quá 60% GDP, ngưỡng cảnh báo 55% GDP

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU