chiến lược

Đối thoại chiến lược Việt - Nga lần 4

Đối thoại chiến lược Việt - Nga lần 4

0
Theo tin từ Bộ Ngoại giao, từ ngày 28-29.11, tại Moscow (Nga) đã diễn ra Đối thoại chiến lược Ngoại giao, Quốc phòng, An ninh Việt - Nga lần thứ tư.