chiến dịch tiêm vắc xin Covid-19. tuyến đầu chống dịch