chiếm đoạt tiền

Lợi dụng mạng xã hội lừa đảo 55 tỉ đồng

Lợi dụng mạng xã hội lừa đảo 55 tỉ đồng

0
Thông qua mạng xã hội Facebook, Đào đăng tải cần người gia công chuỗi hạt... với tiền công cao, các bị hại phải đặt cọc để nhận nguyên liệu, Đào lừa đảo chiếm đoạt của các bị hại với số tiền đặt cọc lên đến 55 tỉ đồng.