chiếm đoạt tiền

Lừa đảo qua Facebook, chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng

Lừa đảo qua Facebook, chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng

0
Từ tháng 3.2018 cho đến khi bị bắt, Nguyễn Quốc Vũ và Lê Văn Hiếu đã đánh cắp 50 tài khoản Facebook để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của khoảng 40 người với tổng số tiền hơn 1 tỉ đồng.