chiếm đất lâm nghiệp

Một góc làng của người H’Mông tại tiểu khu 181

Vỡ mộng giữa đại ngàn

0
Hàng ngàn hộ dân di cư tự do từ các tỉnh phía bắc vào sống “chui” trong các khu rừng tại H.Đam Rông (Lâm Đồng) đang khiến cho huyện nghèo này thêm gánh nặng.