chia sẻ kiến thức

Đừng vội nói “tôi biết rồi” để có cơ hội tiếp thu thêm kiến thức  /// Ảnh: Shutterstock

Đừng vội nói 'tôi biết rồi'

0
Khi nói câu này nghĩa là bạn đã hiểu về vấn đề đang được nhắc đến. Thế nhưng đừng vội nói 'tôi biết rồi' để có cơ hội tiếp nhận nhiều kiến thức hơn.