Chi viện chống dịch

Cô gái Quảng Trị vào Nam chống Covid-19: “Ba mạ đừng lo, Út đi rồi sẽ về”

Cô gái Quảng Trị vào Nam chống Covid-19: “Ba mạ đừng lo, Út đi rồi sẽ về”

1
Hai đoàn công tác đặc biệt của tỉnh Quảng Trị vừa thành lập để hướng về miền Nam.Đoàn đầu tiên là đoàn công tác đi đón 400 công dân tỉnh Quảng Trị từ các tỉnh phía Nam trở về. Đoàn còn lại là đoàn 35 y bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên được điều động hỗ trợ  tỉnh Bình Dương chống dịch.