Chỉ số kiểm soát tham nhũng của Việt Nam năm 2020 cao nhất 10 năm qua

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Điểm chỉ số 'Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công' năm 2020 đạt mức cao nhất trong 10 năm qua.

Chỉ số kiểm soát tham nhũng của Việt Nam năm 2020 cao nhất 10 năm qua

Báo cáo Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2020 vừa công bố sáng 14.4 cho thấy hiệu quả quản trị và hành chính công của Việt Nam có xu hướng cải thiện từng bước từ năm 2016 (năm đầu tiên của nhiệm kỳ chính quyền các cấp giai đoạn 2016 - 2021). Đáng lưu ý, điểm chỉ số “Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công” năm 2020 đạt mức cao nhất trong 10 năm qua.

Cụ thể, tỷ lệ người được hỏi cho rằng hối lộ là cần thiết để có việc làm trong cơ quan nhà nước; khi đi khám, chữa bệnh ở bệnh viện công tuyến huyện, quận; khi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; khi muốn con em được giáo viên tiểu học trường công lập quan tâm hơn; khi làm giấy phép xây dựng, tiếp tục giảm.

Ở cấp địa phương, 18 tỉnh, thành phố có tiến bộ rõ rệt so với kết quả năm 2019 về “kiểm soát tham nhũng”. Bến Tre tiếp tục đứng trong nhóm 16 tỉnh, thành phố đạt điểm cao nhất ở chỉ số này. Có 6 tỉnh có mức sụt giảm điểm đáng kể, trong đó Ninh Thuận và Ninh Bình sụt giảm nhiều nhất.

Theo báo cáo, 9 trong 10 địa phương dẫn đầu ở chỉ số kiểm soát 6 loại hành vi tham nhũng ở cán bộ, công chức là các tỉnh miền Trung và phía nam. Quảng Ninh, Đồng Tháp, Bến Tre, Quảng Trị và Quảng Nam là 5 tỉnh dẫn đầu ở chỉ tiêu đo lường mức độ hiệu quả kiểm soát một số hành vi tham nhũng của cán bộ, công chức.

Báo cáo cũng chỉ rõ, so với kết quả năm 2016, kết quả 2020 cho thấy mối quan hệ thân quen trong tuyển dụng nhân lực vào khu vực nhà nước có xu hướng giảm trên phạm vi toàn quốc. Tuy nhiên, mối quan hệ thân quen với người có chức, có quyền trong bộ máy chính quyền vẫn được xem là quan trọng hoặc rất quan trọng khi muốn xin vào làm 1 trong 5 vị trí công chức, viên chức cấp xã, phường, kể cả những tỉnh dẫn đầu ở chỉ tiêu đánh giá này.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU