chi phí lắp đặt

Lắp các tấm pin năng lượng mặt trời trên mái nhà /// TX

Ngân hàng cho vay lắp điện mặt trời áp mái

14

Ngày 18.6, Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC Việt Nam (HSBC Việt Nam) công bố hợp tác với Công ty cổ phần Đầu tư GIC (GIC) triển khai chương trình tín dụng xanh.