chí linh

Hình ảnh một người lính biên phòng bên lá cờ Tổ quốc
 /// ẢNH MÌNH HỌA CỦA NGÔ TRẦN HẢI AN

Nụ hôn xa gửi về em

0
Chí Linh, ngày 4 tháng 2 năm 2021
Em thân yêu của anh!
Anh viết thư này cho em khi mà xung quanh anh là một không gian im lặng lạ thường, chỉ có gió lao xao và vài chiếc lá lạo xạo dưới chân.