chi giả

Da nhân tạo đang mang lại xúc giác cho chi giả - Ảnh: Stanford Uni

Tạo cảm giác cho chi giả

0
Trong một cuộc nghiên cứu hứa hẹn khôi phục xúc giác cho những người gắn chi giả, Giáo sư Zhenan Bao, trưởng nhóm chuyên gia của Đại học Stanford (Mỹ), cho biết da nhân tạo gồm 2 lớp.
Trang bị cảm giác chạm cho chi nhân tạo

Trang bị cảm giác chạm cho chi nhân tạo

0
(TNO) Tay giả thế hệ kế tiếp có thể truyền đạt thông tin cảm giác xảy ra trong thời gian thực tế cho người bị đoạn chi, thông qua tương tác trực tiếp với não.

Tin đọc nhiều