chỉ định thầu

Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển /// Ảnh Ngọc Thắng

Không chỉ định thầu cho ACV là 'trói chân, trói tay Chính phủ'?

3

Cho rằng Quốc hội không nói rõ đồng ý chỉ định thầu cho ACV là “trói chân, trói tay Chính phủ”, và “như thế này thì Chính phủ không cần Quốc hội nữa”, đại biểu Nguyễn Thanh Hồng bị Phó chủ tịch Quốc hội nhắc “làm đúng vai”.

Tin đọc nhiều